นโยบายการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัว

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับเรา เราจัดทำนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวฉบับนี้เพื่อเป็นการให้ความกระจ่างในเรื่องการดำเนินการของเรา ซึ่งครอบคลุมข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่เรารวบรวม รวมถึงวิธีการเก็บ การนำขอมูลมาใช้งาน การส่งผ่านข้อมูล และการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ

แนวทางการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวของคุณ มีดังต่อไปนี้

  • เว็บไซต์นี้เป็นชุมชนที่สนับสนุนการประนีประนอมสังคมเพื่ออนาคตของประเทศไทยที่ดีขึ้น เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมต่อกับบุคคลทั่วไป พล. อ. ปรีชาจั่น
  • เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของข้อมูลที่ได้รับเท่านั้น ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องนำข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจุดมุ่งหมายอื่น เราจะขอความยินยอมจากคุณทุกครั้งตามตามข้อบังคับและมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของยุโรป 
  • เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมไว้
  • เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วยวิธีที่โปร่งใสและตรงไปตรงมา ภายในขอบเขตการรับรู้และความยินยอมทุกครั้งที่เราจะดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ
  • ข้อมูลส่วนตัวของคุณควรเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้และควรจะเป็นข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้อง สมบูรณ์ และ เป็นข้อมูลปัจจุบัน
  • เราจะจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวและการนำข้อมูลไปใช้ เรายึดมั่นในแนวทางการรักษาความลับของข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างเต็มที่และอยากให้คุณมั่นใจว่าเราจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นอย่างดี