21.
11
ข่าว | 21 11 2018

นายกฯประยุทธ์ ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย

21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.15 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ต้อนรับ นายฮาจิ โมฮาเหม็ด บิน ซาบู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย ที่เข้าเยี่ยมคารวะ  ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล 


นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย ในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงกลาโหม และแสดงความยินดีที่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย พร้อมเชื่อมั่นว่า การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยกับมาเลเซียจะเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียกล่าวว่า ประเทศไทยเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง ได้เดินทางมาประเทศไทยในหลายโอกาส และแสดงความยินดีที่ไทยและมาเลเซียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งระดับผู้นำ และประชาชนของทั้งสองฝ่ายไปมาหาสู่กันอย่างสม่ำเสมอ มาเลเซียพร้อมสนับสนุนความร่วมมือให้ครอบคลุมในทุกมิติและทำงานร่วมกับไทยอย่างใกล้ชิด


 
สำหรับความร่วมมือด้านทหารและความมั่นคง ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ไทยและมาเลเซียมีความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการรับมือกับปัญหาในพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย โดยนายกรัฐมนตรีขอให้ฝ่ายมาเลเซียเร่งรัดการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชายแดนของทั้งสองประเทศอย่างไร้รอยต่อ ทั้งด้านถนน สะพาน ด่านศุลกากร เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ
 


โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวชื่นชมมาเลเซียที่มีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ด้านการอำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลยืนยันเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสันติวิธีและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การสร้างสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้