22.
11
ข่าว | 22 11 2018

นายกฯประยุทธื์ พร้อมภริยา และคณะรัฐมนตรี ร่วมลอยกระทง สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยที่งดงามให้ยั่งยืน

22 พ.ย.618 วันเพ็ญเดือนสิบสอง หรือวันลอยกระทง เวลา 17.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา และคณะรัฐมนตรี อาทิ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภริยา นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมลอยกระทง ณ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเทียบรัฐบาล โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในทำเนียบรัฐบาล สื่อมวลชน และประชาชนในบริเวณใกล้เคียงทำเนียบรัฐบาล ร่วมลอยกระทงด้วย เพื่อเป็นสืบสานประเพณีลอยกระทงให้ยั่งยืน

 

"ลอยกระทง" เป็นประเพณีวัฒนธรรมไทยอันงดงาม ที่มีคุณค่าและมีการสืบสานมายาวนานนับแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีความมุ่งหมายเดิมคือเพื่อส่งดวงประทีปไปบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมมทานทีไกลโพ้น และถือเป็นการบูชาขอขมาแม่พระคงคาเทพแห่งสายน้ำ  เนื่องจากคนไทยใช้น้ำจากแม่น้ำลำคลองที่ใช้ในการหล่อเลี้ยงดำรงชีวิตให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มาแต่โบราณจนปัจจุบัน

 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวระหว่างการร่วมกิจกรรมลอยกระทงครั้งนี้ว่า เป็นการลอยกระทงในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนทุกคน เพราะพวกเราคือครอบครัวเดียวกัน และเพื่อเป็นการลอยทุกข์ลอยโศกให้บ้านเมืองปลอดภัย และขอให้สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นกับประชาชนทุกคนทั้ง 60 กว่าล้านคน

พร้อมกับทักทายประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศที่มาร่วมกิจกรรมลอยกระทงในบริเวณคลอผดุงกรุงเกษม รวมทั้งได้กล่าวฝากให้ดูแลในเรื่องความปลอดภัยและขอให้ประชาชนที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมลอยกระทงดูแลตนเองให้ดี หากมีเหตุเกิดขึ้นสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

สำหรับกระทงที่นายกรัฐมนตรีและภริยาใช้ในการลอยกระทงในครั้งนี้ ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติคือใยป่านและใยสับปะรด ข้างในทำจากขนมปัง ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและแม่น้ำลำคลองด้วย