14.
11
ข่าว | 14 11 2018

นายกรัฐมนตรีอินเดียพร้อมสนับสนุนแนวทางของไทย ส่งเสริมความยั่งยืนในภูมิภาค พร้อมสนับสนุน RCEP ให้บรรลุผลสำเร็จโดยเร็ว

14 พ.ย. 2561 เวลา 16.40 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบหารือกับนายนเรนทรา โมที (Mr. Narendra Modi) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดียระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 33 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องหารือทวิภาคี ศูนย์การประชุมและนิทรรศการซันเทค สาธารณรัฐสิงคโปร์ 


ไทย ในฐานะประธานอาเซียนในปี 2562 ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ เพื่ออาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมทั้งส่งเสริมเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและอินโด-แปซิฟิก
 


การเป็นผู้ประสานงานอาเซียน-อินเดีย ระหว่างปี ค.ศ. 2018-2021 ไทยมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อาเซียนและอินเดียให้มีความก้าวหน้าในทุกมิติ โดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมโยงในทุกรูปแบบ รวมถึงการขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนของทั้งสองฝ่าย ผ่านการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดียอย่างเต็มที่และพัฒนาขีดความสามารถของ MSMEs โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลให้มากขึ้น
 


นอกจากนี้ ไทยยังมุ่งส่งเสริมความร่วมมือทางทะเล เช่น การเชื่อมโยงท่าเรือสำคัญทางภาคตะวันออกของอินเดียและภาคตะวันตกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจภาคทะเล และสนับสนุนการหารือเชิงนโยบายเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือภาคทะเล
 
นายกรัฐมนตรีอินเดียยินดีสนับสนุนบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียนในปีหน้า และพร้อมส่งเสริมความตกลงอาร์เซ็ปให้บรรลุการเจรจาสำเร็จโดยมีผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน