07.
11
ข่าว | 07 11 2018

นายกฯประยุทธ์ นั่งรถรางเยี่ยมชมชุมชนเก่าแก่ปากแพรก และลงเรือสำรวจ รับฟังปัญหาเรื่องแพรุกล้ำลำน้ำสองฝั่งแม่น้ำจังหวัดกาญจนบุรี

7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 น. ภายหลังการพบปะประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นั่งรถรางเยี่ยมชมชุมชนถนนปากแพรก อำเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนเก่าที่มีลักษณะการตั้งถิ่นฐานตามริมฝั่งแม่น้ำ เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญในอดีต โดยขบวนรถได้วิ่งผ่านบ้านแต้มทอง (อาคารตึกหลังแรกของจังหวัดกาญจนบุรี) และบ้านพันโท บุญผ่อง สิริเวชชะพันธ์ (อดีตนักธุรกิจและนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี วีรบุรุษที่ได้รับการยกย่องจากชาติสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2) พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หอประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 
จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้พบปะผู้นำชาวเรือชาวแพจังหวัดกาญจนบุรี  และกล่าวขอให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำ ทางเสียง ต้องช่วยกันเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต และเพื่อลูกหลาน พร้อมกับขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตามกฎหมาย

โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันว่า การจัดระเบียบของรัฐบาลไม่ต้องการทำลายธุรกิจ ไม่ได้รังแกใครให้เกิดความวุ่นวาย ทั้งนี้ ก็เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมการท่องเที่ยวต่อไป และการแก้ไขปัญหาจะแก้ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกคน

 
เสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงเรือ เพื่อสำรวจและรับฟังปัญหาเรื่องแพรุกล้ำลำน้ำสองฝั่งแม่น้ำของจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับแพ ได้แก่ ไม่สามารถขออนุญาตจอดแพได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากไม่มีหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ ความแออัดของแพจอดในลำน้ำที่มีจำนวนมาก การสร้างมลพิษทางน้ำ และสร้างมลภาวะทางเสียง เป็นต้น