03.
10
ข่าว | 03 10 2018

นายกฯ เร่งปรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้เชื่่อมโยงบัตรโดยสารสาธารณะ

นายกรัฐมนตรี เร่้งรัฐบาลเดินหน้าด้านดิจิทัล สั่งการให้กระทรวงดิจิทัลฯ บูรณาการทุกหน่วยงาน เชื่อมโยงข้อมูลกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน


25 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวหลังการเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงเรื่องความก้าวหน้าด้านดิจิทัลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความคืบหน้าในหลายเรื่อง เช่นที่ผ่านมาได้มีการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อของผ่านร้านค้าธงฟ้า แต่ปัจจุบันได้มีการปรับให้สามารถซื้อสินค้าที่อื่นได้ด้วย ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางการเงินในเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งปัจจุบันได้นำไปเชื่อมโยงกับบัตรโดยสารสาธารณะซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกอย่างที่รัฐบาลเร่งดำเนินการ ก็เพื่ออนาคตประเทศ


รวมถึงการพัฒนาการใช้ดิจิทัลทดแทนเอกสารในการติดต่อระบบราชการ โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ในการทำธุรกรรมด้านต่าง ๆ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำลังเร่งดำเนินการอยู่ในขณะนี้ พร้อมทั้งได้ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันให้ได้ ซึ่งขณะนี้ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ประกาศและมีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น