03.
10
ข่าว | 03 10 2018

นายกฯ ประยุทธ์ ชู "ไทยเที่ยวไทย ไทยนิยม" ยกลำพูนเมืองต้นแบบปราศจากโฟม

 

นายกรัฐมนตรีร่วมกับชาวลำพูนประกาศลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม(No foam)ชวนชาวลำพูนช่วยกันรักษาวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ พร้อมขอทุกฝ่ายร่วมสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเมืองรองอันมีเสน่ห์ ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวัฒนธรรม ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ครบทุกมิติ


วันนี้ (3 ตุลาคม  2561) เวลา 14.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองเงือก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ตามโครงการ “ไทยเที่ยวไทย...ไทยยั่งยืน” เพื่อเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองเงือก และร่วมประกาศ ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม(No foam) ร่วมกับชาวลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ข้าราชการ และประชาชนชาวลำพูน รับฟังแนวคิดและพร้อมนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องแนวทางท่องเที่ยวไทยยั่งยืนต่อไป