11.
10
ข่าว | 11 10 2018

นายกฯประยุทธ์ เตรียมประชุมคณะรัฐมนตรีที่ จ.พะเยา พร้อมชวนคนไทยรักษาเอกลักษณ์ไทย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชวนคนไทยรักษาเอกลักษณ์ที่เป็นเสน่ห์ของคนไทยทั้งสถานที่สวยงาม อาหารอร่อย และ รอยยิ้มของคนไทย

 

พร้อมได้กล่าวแก่คณะรัฐมนตรีก่อนเริ่มการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ประเทศไทยยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ  เพราะประเทศไทยมีความโดดเด่น 3 ประการได้แก่ ธรรมชาติที่สวยงาม อาหารอร่อย และรอยยิ้มของคนไทย ที่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปีหน้าที่ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน   คนไทยจะต้องมีความรอบรู้มากยิ่งขึ้น เพราะโลกข้างหน้าเป็นโลกยุคไร้รอยต่อที่สามารถสื่อสารได้ถึงกัน

 

ส่วนเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 ว่า ได้มีการปรับเปลี่ยนภารกิจของนายกรัฐมนตรี ทำให้วันจันทร์ที่ 29 และวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่แทนการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติ

 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาเห็นชอบจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 และตรวจราชการระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2561 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงราย น่าน พะเยา และ แพร่) โดยนายกรัฐมนตรีจะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงราย

 

สำหรับกำหนดการและรายละเอียดของการประชุมฯ ขณะนี้คณะล่วงหน้ากำลังดำเนินการสำรวจพื้นที่ โดยหากรายละเอียดดังกล่าวมีความชัดเจนแล้วจะแจ้งให้รับทราบในโอกาสต่อไป