29.
10
ข่าว | 29 10 2018

นายกฯประยุทธ์ เยือนจังหวัดพะเยา สักการะอนุสาวรีย์พระเจ้างำเมือง และพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ

29 ตุลาคม 2561เวลา 09.30 น. ณ วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รองนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี สักการะพระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวง พร้อมนมัสการพระสุนทรกิตติคุณ รักษาราชการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ
 

วัดศรีโคมคำ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพะเยา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน “พระเจ้าตนหลวง” เป็นพระประธานเก่าแก่ในพระวิหารหลวง ศิลปะเชียงแสนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนา จึงเรียกว่า ตนหลวง เพราะ หลวง แปลว่าใหญ่ มีขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตร และสูง 16 เมตร สร้างจากอิฐมอญผสมกับปูนขาว เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดพะเยา 

 
โอกาสนี้ รักษาราชการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ กล่าวให้พรนายกรัฐมนตรี ขอให้บริหารประเทศด้วยความมั่นคงถาวรต่อไป พร้อมผูกข้อมือให้กับนายกรัฐมนตรีตามธรรมเนียมประเพณีล้านนา ในโอกาสต้อนรับผู้มาเยือน

 
จากนั้น นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ซึ่งเป็นกษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งเมืองภูกาวยาวหรือพะเยาในปัจจุบัน เมื่อครั้งปกครองอาณาจักรพะเยาเป็นยุคสมัยที่เจริญรุ่งเรืองมาก พ่อขุนงำเมืองศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ไม่ชอบสงคราม ปกครองบ้านเมืองด้วยความเที่ยงธรรม ผูกไมตรีจิตต่อประเทศราชและเพื่อนบ้าน จนเจริญเป็นอาณาจักรใหญ่ 1 ใน 3 อาณาจักรของชนเผ่าไทยแถบนี้ คือ อาณาจักรล้านนา อาณาจักรสุโขทัย และอาณาจักรพะเยา
 


เสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ เดินทางไปพบประชาชนจังหวัดพะเยา ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองพะเยา