01.
10
ข่าว | 01 10 2018

นายกฯประยุทธ์ วางแผนให้ลำพูนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง

นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.ลำพูนในวันพุธที่ 3 ต.ค.61 ตามเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองรองของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อเปิดตัว แคมเปญ ไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน และเยี่ยมชมความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ จ.ลำพูน


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการจะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำพูนในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ตามเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองรอง ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดตัว แคมเปญ ไทยเที่ยวไทย ไทยยั่งยืน และเยี่ยมชมความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำพูน โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการด้วย


คาดว่าแผนการท่องเที่ยวเมืองรอง จะเดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเช่นนี้