24.
10
ข่าว | 24 10 2018

นายกฯประยุทธ์ เชิญชมการแสดงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถตอน “พิเภกสวามิภักดิ์”

24 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ต้อนรับคณะกรรมการจัดการแสดงโขน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ นำโดยนายอนุชา ทีรคานนท์ ที่เข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” ซึ่งจะจัดแสดงระหว่าง 3 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดแสดง “โขน” ซึ่งนับเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่นาฏศิลป์ชั้นสูงอันเก่าแก่ของไทยให้อยู่สืบไป ในปี 2561 นับเป็นวาระโอกาสพิเศษฉลองครบรอบ 10 ปี ของการจัดแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยได้เลือกบทโขนรามเกียรติ์ ตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” มาจัดแสดงตามรูปแบบโขนหลวง การแสดงผสมผสานศิลปะการแสดงแบบประเพณีกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างสวยงาม ซึ่งมีฉากสำคัญ เช่น ฉากทศกัณฑ์ขับไล่พิเภกออกจากกรุงลงกา , ฉากพิเภกถอดชฎา สาระสำคัญของโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอน “พิเภกสวามิภักดิ์” นั้นยังแสดงออกถึงความจงรักภักดี  ความรักในความถูกต้อง และคุณธรรมระหว่างพระรามซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์และพิเภกในฐานะตัวแทน ประชาชน

นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมและมอบกำลังใจแก่คณะทำงานและนักแสดงที่ร่วมกันแสดงโขน ซึ่งเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมแก่เยาวชน คนรุ่นหลัง นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า “สิ่งที่สำคัญคือการถ่ายทอดและนำเสนอ ที่เข้าใจง่าย กระชับ แต่เนื้อหายังต้องคงสาระที่ครบถ้วน แสดงให้ถึงความงดงามของศิลปะการแสดงของไทย”  นอกจากนี้ ยังได้กำชับคณะทำงานและผู้แสดงดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และพร้อมจะไปให้กำลังใจและชมการแสดงด้วย โอกาสนี้ คณะผู้แสดงได้มอบ ประติมากรรม ดำนูนต่ำรูปพระจันทร์ทรงรถ โดยอาจารย์สุดสาคร ชายเสมเสม อาจารย์ผู้สร้างฉากและผู้ออกแบบ แก่นายกรัฐมตรี ด้วย