19.
11
ข่าว | 19 11 2018

นายกฯประยุทธ์ ต้อนรับ​ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชีย

19 พ.ย. 2561 เวลา 13.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ต้อนรับนายทิกราน ซาร์กสยาน (H.E. Mr. Tigran Sargsyan) ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชีย ที่เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสเดินทางเยือนไทย ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล


 
นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ได้พบกับประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชียในวันนี้ และชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (ประกอบด้วย รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส อาร์เมเนีย และคีร์กีซสถาน) โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่มีพัฒนาการที่ดี โดยคาดหวังว่ามูลค่าการค้าระหว่างกันจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชียแสดงความประทับใจที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทย - สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย


 
ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชียย้ำว่า สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียมองเห็นศักยภาพของไทยในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปมาหาสู่กันมากขึ้นในปีที่ผ่านมา และสามารถปูทางไปสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งต่อไป ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้นักลงทุนจากกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเข้ามาศึกษาในโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันในอนาคต


 
ทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีกับการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชียและอาเซียน ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 33 ณ สิงคโปร์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองฝ่ายต่อไป นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวสนับสนุนให้สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียมีบทบาทที่แข็งขันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้างความร่วมมือในกรอบ ACMECS ด้วย
 
ในช่วงท้าย ทั้งสองฝ่ายหวังว่า ไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย จะสามารถกระชับความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะในปี 2562 ที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียน รัฐบาลไทยยินดีร่วมมือกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียอย่างใกล้ชิดและสร้างสรรค์ต่อไป 


 
ภายหลังการหารือ นายกรัฐมนตรีกับประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชียร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทยและรัฐมนตรีด้านการบูรณาการและเศรษฐกิจมหภาคของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ในบันทึกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชีย (Memorandum of Cooperation: MOC) ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล