15.
11
ข่าว | 15 11 2018

นายกฯประยุทธ์ ยืนยัน ไทย-จีน ส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า ตั้งเป้าหมาย 140,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2564

15 พ.ย. 61 เวลา 16.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐสิงคโปร์) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบหารือ Corridor Meeting กับนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน

ทั้งสองฝ่ายเชื่อมั่นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดระหว่างไทย - จีน พร้อมผลักดันเป้าหมายการค้าระหว่างกันให้มากกว่า 140,000 ล้านดอลลาห์สหรัฐฯ ภายในปี 2564

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ซึ่งนายกรัฐมนตรีจีนยินดีสนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่างกัน และย้ำว่าไทยยังเป็นประเทศหลักในการท่องเที่ยวของจีนต่อไป นอกจากนี้จีนยังพร้อมผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆ กับไทยในปีหน้าทีีไทยเป็นประธานอาเซียน เพื่อให้บรรลุข้อตกลงต่างๆ ร่วมกันรวมถึง RCEP ด้วย