14.
11
ข่าว | 14 11 2018

นายกฯประยุทธ์ เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ 3 ยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในอนาคต

14 พ.ย. 61  เวลา 14.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐสิงคโปร์) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการซันเทค สิงคโปร์ 

 

นายกรัฐมนตรียินดีที่ความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซีย มีความก้าวหน้ามากขึ้นในทุกมิติ ซึ่งสะท้อนบทบาทสำคัญและสร้างสรรค์ของรัสเซียต่อภูมิภาค จึงหวังว่ารัสเซียจะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของอาเซียนในอนาคต โดยทั้งสองฝ่ายสามารถผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆ ดังนี้
 


ด้านการเมืองและความมั่นคง ไทยสนับสนุนการยกระดับเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซีย โดยการร่วมรับรองถ้อยแถลงร่วมระหว่างผู้นำอาเซียน-รัสเซีย ครั้งที่ 3 ซึ่งจะเป็นกรอบสำคัญในการกำหนดแนวทาง การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียที่ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อยกระดับสถานะความสัมพันธ์ให้มุ่งไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน นอกจากนี้ัปัจจุบันภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นหนึ่งในภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ไทยจึงสนับสนุนความร่วมมืออาเซียนและรัสเซียในด้านการป้องกันและตอบสนองต่อภัยพิบัติ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของทั้งสองฝ่าย


 
ด้านเศรษฐกิจ อาเซียนกับรัสเซียยังมีศักยภาพที่จะขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างกันได้อีก ไทยยินดีที่ทั้งสองฝ่ายจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเสริมสร้างโอกาสและขยายความร่วมมือทางการค้าระหว่างกัน โดยใช้ประโยชน์จากตลาดและฐานการผลิตของอาเซียน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคการเงินการธนาคารระหว่างกัน
 


ด้านสังคมและวัฒนธรรม นายกรัฐมนตรีเห็นว่าควรส่งเสริมบทบาทของศูนย์อาเซียนที่สถาบัน MGIMO และ Network of ASEAN-Russia Think-Tanks (NARTT) เพื่อเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของอาเซียนกับรัสเซีย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกัน
 


นายกรัฐมนตรีเห็นว่าความยั่งยืนเป็นแนวทางที่จะช่วยส่งเสริมเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค ไทยจึงหวังว่า รัสเซียจะสนับสนุนแผนของอาเซียนที่จะจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในไทย โดยในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวในนามประเทศไทยว่ายินดีต้อนรับประธานาธิบดีปูตินในการเข้าร่วมการประชุมอาเซียน ในปี 2562 ซึ่งไทยเป็นประธานด้วย