ภารกิจนายกรัฐมนตรี

 ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณโถงกลางตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล


 
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำคณะ เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม” 


 
- ศาสตราจารย์กิตติคุณ ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยนำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “งานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2561”


- ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทยนำคณะ เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “โครงการเดินวิ่ง 125 ปี6 แผ่นดิน 3 องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย”


เวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

 

เวลา 15.30 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเตรียมการเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล  (วาระงานภายในไม่เผยแพร่สื่อมวลชนทราบ)

 

เวลา 19.00 น. นายกรัฐมนตรี ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

 

เวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล


 

เวลา 15.30 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเตรียมการเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล  

 

เวลา 19.00 น. นายกรัฐมนตรี ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ