ภารกิจนายกรัฐมนตรี


เวลา  09.30 น.   นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการและการประชุมเสวนา ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เยาวชนกับการพัฒนาประเทศ” ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล  (การแต่งกายช่างภาพสวมเสื้อแจคเก็ต)
 

เวลา 13.00 น.    นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
- การแต่งกายช่างภาพสวมเสื้อแจคเก็ต) / (สื่อมวลชนลงทะเบียนตรวจกล้อง เวลา 11.00 น. ณ ห้อง Sapphire 202 ชั้น 2)
- ​ถ่ายทอดสดทาง Facebook live NBT 2 HD สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 13.00 น. - จนเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรี)