ผลสำรวจ

นโยบายใดของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ชื่นชอบและอยากให้ดำเนินการต่อมากที่สุด
คุณอยากให้นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา แก้ไขปัญหาอะไรมากที่สุด

สิ้นสุดวันที่ ผลสำรวจ