05.
03
ข่าว | 05 03 2019

นายกฯประยุทธ์ อวยพรนักข่าวให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และส่วนตัว เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการเสนอข่าว

5 มีนาคม 2562 เวลา 13.20 น. ณ บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีว่า เนื่องในวันนักข่าว 5 มีนาคม ของทุกปี ขออวยพรให้ผู้สื่อข่าวทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและส่วนตัว ขอให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการเสนอข่าว มีส่วนนำประเทศชาติไปสู่ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง สงบสุข ปลอดภัย และยั่งยืน ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีให้กับประชาชนทุกระดับ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปฏิรูปชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นต่อไป