14.
01
ข่าว | 14 01 2019

นายกฯ ประยุทธ์ สั่งเร่งงแก้ปัญหาฝุ่นละอองให้ตรงจุด พร้อมรณรงค์รักษาสุขภาพประชาชน

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งประชุมหารือร่วมกันเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานในพื้นที่ กทม.และปริมณฑลโดยด่วนที่สุด
 


สำหรับแนวทางเบื้องต้นนายกรัฐมนตรีให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเร่งด่วนเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองก่อน เช่น ใช้รถฉีดละอองน้ำขึ้นไปในอากาศหรือทำฝนเทียม ให้กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์สร้างความรู้ และแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนตามจุดสำคัญต่าง ๆ และกระทรวงพาณิชย์ควบคุมราคาหน้ากากอนามัยไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงนี้ รวมทั้งให้ทหาร เจ้าหน้าที่ กทม. อาสาสมัครฝ่ายพลเรือน ร่วมกันปฏิบัติการล้างถนนในช่วงเวลากลางคืนบริเวณพื้นที่เสี่ยงทุกจุด