10.
12
ข่าว | 10 12 2018

นายกฯประยุทธ์ วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

10 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าอาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในนามนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 พาน เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคมของทุกปี เพื่อระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย

 

จากนั้น นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี เฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จฯ ทรงวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ทั้งนี้ ตลอดทั้งวัน ตัวแทนหน่วยงานราชการ พรรคการเมือง นักเรียน นักศึกษา ต่างทยอยเดินทางมาวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์