08.
01
ข่าว | 08 01 2019

นายกฯประยุทธ์ เตือนข้าราชการ ไม่นำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนรถประจำตำแหน่ง มีโทษวินัยร้ายแรงถึงขั้นไล่ออก

8 มกราคม 2561 เวลา 14.40 น. ณ บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) เสนอ เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง ว่าข้าราชการผู้ใดที่มิได้ดำรงตำแหน่งที่มีรถประจำตำแหน่ง จะนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้เสมือนรถประจำตำแหน่งมิได้ และผู้ใดกระทำการดังกล่าวให้ถือว่ามีความผิดวินัยร้ายแรง จึงขอเตือนข้าราชการไม่ให้กระทำความผิดดังกล่าว เพราะมีโทษถึงขั้นไล่ออก และให้ออกจากราชการ