28.
11
ข่าว | 28 11 2018

นายกฯประยุทธ์ ยืนยันสนับสนุนภาคเอกชนไทยขับเคลื่อนการลงทุนระหว่างไทย-เยอรมนี อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. ( ตามเวลาท้องถิ่น ) ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบหารือกับภาคเอกชนไทย และผู้ประกอบการไทย ในเยอรมนี สาระสำคัญ ดังนี้


 
ภาคเอกชนไทย เช่น ประธาน กกร รองประธานสภาอุตสาหกรรม กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยฯ ได้สรุปการลงทุนและความร่วมมือกับเยอรมนีใน สาขาสำคัญ คือ  อาชีวทวิภาคี ความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนา ศูนย์แสดงสินค้าและบริการ การท่องเที่ยว การประกันภัย การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย และการลงทุนของภาคเอกชนไทยด้านห้างสรรพสินค้า

 

ซึ่งทั้งหมดนี้ ต้องการให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนและผลักดันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการด้านร้านอาหาร สปา และนำเข้า ส่งออกสินค้าไทย ยังได้เสนออุปสรรคปัญหาด้าน แรงงานไทย ภาษา และการเข้าเมือง เพื่อให้รัฐบาลช่วยดูแล และพร้อมที่จะเป็นประชาชนและผู้ประกอบการที่มีคุณภาพในเยอรมนี
 

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้รับฟัง และให้กำลังใจผู้ประกอบการ พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงานได้เข้ามาดูแลและแก้ปัญหา ทั้งนี้ รัฐบาลมีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนให้สามารถลงทุน และดำเนินการได้อย่างราบรื่น รวมทั้งพร้อมที่จะแก้ปัญหาทุกเรื่องอย่างเป็นระบบ