04.
12
ข่าว | 04 12 2018

นายกฯประยุทธ์ ย้ำ ประชาชนต้องเข้าใจกฎหมาย พร้อมฝากธุรกิจ ดูแลชุมชนในพื้นที่

4 ธันวาคม 2561 เวลา 14.40 น. ณ บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ภายหลังการเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า เกษตรกรรุ่นใหม่และรุ่นเก่า ระดับ 1.0 - 4.0 ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม มาใช้ในการพัฒนา รวมทั้ง SME , Micro SME ธุรกิจขนาดย่อม ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ซึ่งอยู่ในระดับเศรษฐกิจระดับบน ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจฐานราก ต้องร่วมกันสร้างเครือข่าย สร้างมาตรฐานด้วยกันให้ได้

 

ขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่ก็ต้องช่วยหาวิธีการ ช่องทางใหม่ ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ขณะเดียวกัน ผลกำไรที่ได้จากการประกอบการ ก็ขอร้องให้แบ่งปันดูแลชุมชนในพื้นที่และร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

 

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงความสำคัญ  ให้ประชาชนใส่ใจศึกษาข้อกฎหมาย ทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง กฎหมายจราจร กฎหมายสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง  เพราะ กฎหมายมีไว้เพื่อป้องกัน แต่ขออย่าเอากฎหมายมาสร้างความขัดแย้ง ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุก ๆ ฝ่าย