17.
12
ข่าว | 17 12 2018

นายกฯประยุทธ์ พอใจราคายางเริ่มปรับตัวสูงขึ้น กำชับติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องรับมือราคาผันผวน


17 ธันวาคม 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับรายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า ขณะนี้ราคายางพาราเริ่มปรับตัวสูงขึ้นเป็นทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ โดยวันนี้ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 39.64 บาท/กก. หลังจากก่อนหน้านี้เฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ 38.07 บาท/กก. และราคายางแผ่นรมควันเฉลี่ยอยู่ที่ 43.19 บาท/กก. หลังจากก่อนหน้านี้เฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 40.30 บาท/กก.
 
โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า ปัจจัยสนับสนุนให้ราคายางมีแนวโน้มดีขึ้นนั้นส่วนหนึ่งมาจากมาตรการเร่งด่วนของภาครัฐ ทั้งโครงการบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรชาวสวนยาง โครงการสร้างถนน 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร โครงการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรให้มีบทบาทรักษาเสถียรภาพราคายาง มาตรการชอปช่วยชาติ 2561 นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบยังปรับตัวเพิ่มขึ้น และผู้ประกอบการยางในประเทศมีความต้องการยางอย่างต่อเนื่อง
 
นายกฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก โดยได้เร่งรัดให้ทุกหน่วยทำงานอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และพอใจที่ราคายางเริ่มปรับตัวดีขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างใกล้ชิด เช่น ปัญหาภัยธรรมชาติ ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ เพื่อรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับราคายางของไทย