06.
12
ข่าว | 06 12 2018

นายกฯประยุทธ์ ย้ำ รัฐบาลใช้งบประมาณในกรอบกฎหมาย ขอร้องฝ่ายการเมืองอยู่ในกติกา

ในการเดินทางไปเปิดทดลองให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ ในเช้าวันที่ 6 ธันวาคม 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงประโยชน์ของการแก้ปัญหาจราจรด้วยเส้นทางนี้ และพร้อมกันนั้น ก็ได้กล่าวชี้แจงถึงมาตรการการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยว่า ไม่ได้เป็นการแจก แต่เพื่อต้องการลดภาระของแต่ละครัวเรือน ซึ่งงบประมาณที่จัดสรรอยู่ในกรอบกฎหมาย และกล่าวยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ ไม่ได้ล้มละลาย มีหนี้สาธารณะเพียง 41.7 % เท่านั้น ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีได้ไม่เกิน 60 % 

 

โดยที่ผ่านมารัฐบาล ใช้งบประมาณก่อให้เกิดประโยชน์ และนำไปดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรมเป็นจำนวนมาก

 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ระบุว่า 4 ปี ที่ผ่านมา ประเทศชาติสงบ จึงต้องระมัดระวังไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้น ขอร้องฝ่ายการเมือง อย่านำกฎหมายมาสู้กัน ควรนำประเทศชาติมาคุยกันอยู่ในกติกา  โดยวันที่ 7 ธันวาคมนี้ ได้ เชิญพรรคการเมืองมาพูดคุยหารือ หากพรรคไหน ไม่ยอมมา ก็ถือไม่เคารพกติกา พร้อมกับขอให้ประชาชนมีหลักคิดใหม่ มีเหตุ และผล มีความรักความสามัคคี อย่านำประเทศกลับไปสู่สถานการณ์ความขัดแย้งแบบเดิมอีก