30.
12
ข่าว | 30 12 2018

นายกฯ ประยุทธ์ ให้กำลังใจบุคลากร สธ. นราธิวาส หลังเกิดเหตุไม่สงบ สั่งดูแลช่วยเหลือระยะสั้น-ยาวอย่างเต็มที่

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้กำลังใจหมออนามัยและลูกจ้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาหนั๊วะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส หลังเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายยึดโรงพยาบาลเพื่อก่อเหตุความไม่สงบ พร้อมทั้งสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขและทางจังหวัดติดตามให้ความช่วยเหลือดูแลอย่างเต็มที่

 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีรับทราบถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้บริการสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง และไม่ปรารถนาให้เกิดอันตรายหรือความสูญเสียจากการใช้ความรุนแรงไม่ว่ารูปแบบใดทั้งสิ้น

 

จึงได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานกลางประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนเยียวยาบุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ การดูแลสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ และมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเร่งด่วนที่สุด