24.
12
ข่าว | 24 12 2018

นายกฯประยุทธ์ พบปะประชาชนตลาดพระประแดง แนะพ่อค้าแม่ค้าใช้เทคโนโลยี ขายของออนไลน์กระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้น

24 ธันวาคม 2561 เวลา 08.10 น. ณ ที่ว่าการอำเภอพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเดินทางด้วย

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมชมการแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของจังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่

1.การป้องกันน้ำท่วมและผลกระทบต่อเกษตรกร 2. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการส่งเสริมเส้นทางการปั่นจักรยานในคุ้งบางกะเจ้า 3. การบริหารจัดการระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ 4. การบริหารจัดการขยะโดยการแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า 5. การบริหารจัดการน้ำกัดเซาะชายฝั่งบ้านขุนสมุทรจีน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และ 6. OTOP นวัตวิถี และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP  

เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึง ที่ว่าการอำเภอพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นายกรัฐมนตรีเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จากนั้น ได้เดินเยี่ยมชมตลาดพระประแดง และกล่าวทักทายสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนที่มาซื้อของภายในตลาดอย่างเป็นกันเอง พร้อมกับสอบถามเรื่องการค้าขายจากพ่อค้าแม่ค้าว่า สินค้าเกษตรเป็นอย่างไรบ้าง ขายดีหรือเปล่า ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด และแพงขึ้นหรือไม่ พร้อมแนะนำให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ เช่น การซื้อขายผ่านทางไลน์ เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้ออีกด้วย

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการในตลาดช่วยรักษาความสะอาด ทำตลาดให้น่าดู น่าชม รวมถึงสอบถามวิธีการจัดเก็บการรักษาความสดของเนื้อสัตว์ และอาหารทะเล ให้มีความสดใหม่ สามารถรักษาไว้ได้นาน โดยมีประชาชนจำนวนมากมาต้อนรับ พร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจ บอกให้นายกสู้ ๆ ให้สุขภาพแข็งแรง และอย่าทิ้งประประชน