14.
01
ข่าว | 14 01 2019

นายกฯประยุทธ์ สักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ก่อนพบปะประชาชน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31

14 มกราคม 2562 เวลา 08.25 น. ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เดินทางจากกองบิน 41 เพื่อไปสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา และร่วมถ่ายรูปกับข้าราชการท้องถิ่น กลุ่มแม่บ้านและประชาชนที่มารอให้การต้อนรับ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง เพื่อสักการะพระธาตุศรีจอมทองและกราบนมัสการพระพรหมมงคล (ทอง สิริมงฺคโล)

 

โดยในช่วงสาย นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบปะประชาชน ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม เพื่อติดตามความสำเร็จโครงการแม่แจ่มโมเดลและเยี่ยมชมการจัดการขยะของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 และโครงการธรรมชาติปลอดภัย บ้านแม่ปาน ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรของอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่