29.
01
ข่าว | 29 01 2019

นายกฯประยุทธ์ อวยพร 4 รัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง เพื่อทำงานการเมือง ให้ประสบความสำเร็จ และคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก

29 มกราคม 2562 เวลา 09.49 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีว่า ขอแจ้งข่าวอย่างเป็นทางการว่า รัฐมนตรี 4 คน ประกอบด้วย

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ

นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

 

ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ โดยให้มีผลในวันที่ 30 มกราคม เป็นต้นไป ซึ่งช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ (29 ม.ค.) รัฐมนตรีทั้ง 4 คน ได้เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อกราบลาในฐานะที่มีโอกาสได้ร่วมทำงานในคณะรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้อวยพรขอให้สิ่งที่มุ่งหวังที่จะทำงานการเมืองนั้น ให้ประสบความสำเร็จและให้คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก