• มั่นคง
  มั่งคั่ง
  ยั่งยืน

  ติดตามรับข่าวสารล่าสุดจากนายกรัฐมนตรี
  ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  ติดตามรับข่าวสาร เราจะส่งอีเมลเกี่ยวกับข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ให้คุณทราบ
 • ประชาชนอยากรู้
  นายกพร้อมตอบ

  ประชาชนอยากรู้ นายกพร้อมตอบนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
  พร้อมตอบทุกประเด็นคำถามที่ประชาชนอยากรู้
  ส่งคำถาม

นายกฯประยุทธ์ ชมเชยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านบทเพลง สร้างการรับรู้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความฝันที่จะทำงานรับใช้ประเทศชาติมาตั้งแต่เยาว์วัย และมุ่งมั่นเดินตามฝันด้วยการเข้าสู่เส้นทางการเป็นทหาร ที่ได้ทำหน้าที่ปกป้องสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตามที่ตั้งใจไว้ โดยไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าวันหนึ่ง จะมีโอกาสเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้นำประเทศ และได้ใช้ประสบการณ์  ความตั้งใจจริง และความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ มาแก้ไขปัญหาประเทศที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน นำความสงบสุขกลับมาสังคมไทย สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงของประเทศให้กับประชาชนและลูกหลานของเราในอนาคต.  

อ่านเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น

นโยบายใดของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ชื่นชอบและอยากให้ดำเนินการต่อมากที่สุด